Química Inorgánica

Curso académico2024 / 2025
Titulación Grado en Farmacia
CursoPrimero
Semestre Segundo
TipoTroncal
Centro Facultad de Farmacia
Departamento Departamento de Química Inorgánica
Guía docente

Profesorado

Prácticas

Horario

Día
Hora
Lunes
L
Martes
M
Miércoles
X
Jueves
J
Viernes
V
7:00
8:00
Grupo: 1
Aula: G05
Fecha de inicio: 03/03/2025
Fecha final: 07/03/2025
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 3
Aula: G05
Fecha de inicio: 10/03/2025
Fecha final: 14/03/2025
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 9
Aula: G05
Fecha de inicio: 31/03/2025
Fecha final: 04/04/2025
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 5
Aula: G05
Fecha de inicio: 17/03/2025
Fecha final: 21/03/2025
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 13
Aula: G05
Fecha de inicio: 05/05/2025
Fecha final: 09/05/2025
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 15
Aula: G05
Fecha de inicio: 12/05/2025
Fecha final: 16/05/2025
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 11
Aula: G05
Fecha de inicio: 07/04/2025
Fecha final: 11/04/2025
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 7
Aula: G05
Fecha de inicio: 24/03/2025
Fecha final: 28/03/2025
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 5
Aula: G05
Fecha de inicio: 17/03/2025
Fecha final: 21/03/2025
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 15
Aula: G05
Fecha de inicio: 12/05/2025
Fecha final: 16/05/2025
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 11
Aula: G05
Fecha de inicio: 07/04/2025
Fecha final: 11/04/2025
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 1
Aula: G05
Fecha de inicio: 03/03/2025
Fecha final: 07/03/2025
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 13
Aula: G05
Fecha de inicio: 05/05/2025
Fecha final: 09/05/2025
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 3
Aula: G05
Fecha de inicio: 10/03/2025
Fecha final: 14/03/2025
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 9
Aula: G05
Fecha de inicio: 31/03/2025
Fecha final: 04/04/2025
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 7
Aula: G05
Fecha de inicio: 24/03/2025
Fecha final: 28/03/2025
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 1
Aula: G05
Fecha de inicio: 03/03/2025
Fecha final: 07/03/2025
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 3
Aula: G05
Fecha de inicio: 10/03/2025
Fecha final: 14/03/2025
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 5
Aula: G05
Fecha de inicio: 17/03/2025
Fecha final: 21/03/2025
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 15
Aula: G05
Fecha de inicio: 12/05/2025
Fecha final: 16/05/2025
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 7
Aula: G05
Fecha de inicio: 24/03/2025
Fecha final: 28/03/2025
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 13
Aula: G05
Fecha de inicio: 05/05/2025
Fecha final: 09/05/2025
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 11
Aula: G05
Fecha de inicio: 07/04/2025
Fecha final: 11/04/2025
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 9
Aula: G05
Fecha de inicio: 31/03/2025
Fecha final: 04/04/2025
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 3
Aula: G05
Fecha de inicio: 10/03/2025
Fecha final: 14/03/2025
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 9
Aula: G05
Fecha de inicio: 31/03/2025
Fecha final: 04/04/2025
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 5
Aula: G05
Fecha de inicio: 17/03/2025
Fecha final: 21/03/2025
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 7
Aula: G05
Fecha de inicio: 24/03/2025
Fecha final: 28/03/2025
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 15
Aula: G05
Fecha de inicio: 12/05/2025
Fecha final: 16/05/2025
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 13
Aula: G05
Fecha de inicio: 05/05/2025
Fecha final: 09/05/2025
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 1
Aula: G05
Fecha de inicio: 03/03/2025
Fecha final: 07/03/2025
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 11
Aula: G05
Fecha de inicio: 07/04/2025
Fecha final: 11/04/2025
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 1
Aula: G05
Fecha de inicio: 03/03/2025
Fecha final: 07/03/2025
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 3
Aula: G05
Fecha de inicio: 10/03/2025
Fecha final: 14/03/2025
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 5
Aula: G05
Fecha de inicio: 17/03/2025
Fecha final: 21/03/2025
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 15
Aula: G05
Fecha de inicio: 12/05/2025
Fecha final: 16/05/2025
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 9
Aula: G05
Fecha de inicio: 31/03/2025
Fecha final: 04/04/2025
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 11
Aula: G05
Fecha de inicio: 07/04/2025
Fecha final: 11/04/2025
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 7
Aula: G05
Fecha de inicio: 24/03/2025
Fecha final: 28/03/2025
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 13
Aula: G05
Fecha de inicio: 05/05/2025
Fecha final: 09/05/2025
Horario: De 08:30 a 11:30
9:00
Grupo: A
Aula: 1
Fecha de inicio: 17/02/2025
Fecha final: 30/05/2025
Horario: De 09:30 a 10:30
Grupo: B
Aula: 2
Fecha de inicio: 17/02/2025
Fecha final: 30/05/2025
Horario: De 09:30 a 10:30
10:00
Grupo: A
Aula: 1
Fecha de inicio: 17/02/2025
Fecha final: 30/05/2025
Horario: De 10:30 a 11:30
Grupo: B
Aula: 2
Fecha de inicio: 17/02/2025
Fecha final: 30/05/2025
Horario: De 10:30 a 11:30
Grupo: A
Aula: 1
Fecha de inicio: 17/02/2025
Fecha final: 30/05/2025
Horario: De 10:30 a 11:30
Grupo: B
Aula: 2
Fecha de inicio: 17/02/2025
Fecha final: 30/05/2025
Horario: De 10:30 a 11:30
11:00
Grupo: 4
Aula: G05
Fecha de inicio: 10/03/2025
Fecha final: 14/03/2025
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 14
Aula: G05
Fecha de inicio: 05/05/2025
Fecha final: 09/05/2025
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 8
Aula: G05
Fecha de inicio: 24/03/2025
Fecha final: 28/03/2025
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 6
Aula: G05
Fecha de inicio: 17/03/2025
Fecha final: 21/03/2025
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 16
Aula: G05
Fecha de inicio: 12/05/2025
Fecha final: 16/05/2025
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 2
Aula: G05
Fecha de inicio: 03/03/2025
Fecha final: 07/03/2025
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 12
Aula: G05
Fecha de inicio: 07/04/2025
Fecha final: 11/04/2025
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 10
Aula: G05
Fecha de inicio: 31/03/2025
Fecha final: 04/04/2025
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 2
Aula: G05
Fecha de inicio: 03/03/2025
Fecha final: 07/03/2025
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 10
Aula: G05
Fecha de inicio: 31/03/2025
Fecha final: 04/04/2025
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 6
Aula: G05
Fecha de inicio: 17/03/2025
Fecha final: 21/03/2025
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 16
Aula: G05
Fecha de inicio: 12/05/2025
Fecha final: 16/05/2025
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 12
Aula: G05
Fecha de inicio: 07/04/2025
Fecha final: 11/04/2025
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 4
Aula: G05
Fecha de inicio: 10/03/2025
Fecha final: 14/03/2025
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 14
Aula: G05
Fecha de inicio: 05/05/2025
Fecha final: 09/05/2025
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 8
Aula: G05
Fecha de inicio: 24/03/2025
Fecha final: 28/03/2025
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 6
Aula: G05
Fecha de inicio: 17/03/2025
Fecha final: 21/03/2025
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 4
Aula: G05
Fecha de inicio: 10/03/2025
Fecha final: 14/03/2025
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 8
Aula: G05
Fecha de inicio: 24/03/2025
Fecha final: 28/03/2025
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 16
Aula: G05
Fecha de inicio: 12/05/2025
Fecha final: 16/05/2025
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 14
Aula: G05
Fecha de inicio: 05/05/2025
Fecha final: 09/05/2025
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 12
Aula: G05
Fecha de inicio: 07/04/2025
Fecha final: 11/04/2025
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 10
Aula: G05
Fecha de inicio: 31/03/2025
Fecha final: 04/04/2025
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 2
Aula: G05
Fecha de inicio: 03/03/2025
Fecha final: 07/03/2025
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 2
Aula: G05
Fecha de inicio: 03/03/2025
Fecha final: 07/03/2025
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 12
Aula: G05
Fecha de inicio: 07/04/2025
Fecha final: 11/04/2025
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 4
Aula: G05
Fecha de inicio: 10/03/2025
Fecha final: 14/03/2025
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 16
Aula: G05
Fecha de inicio: 12/05/2025
Fecha final: 16/05/2025
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 14
Aula: G05
Fecha de inicio: 05/05/2025
Fecha final: 09/05/2025
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 10
Aula: G05
Fecha de inicio: 31/03/2025
Fecha final: 04/04/2025
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 8
Aula: G05
Fecha de inicio: 24/03/2025
Fecha final: 28/03/2025
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 6
Aula: G05
Fecha de inicio: 17/03/2025
Fecha final: 21/03/2025
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 2
Aula: G05
Fecha de inicio: 03/03/2025
Fecha final: 07/03/2025
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 4
Aula: G05
Fecha de inicio: 10/03/2025
Fecha final: 14/03/2025
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 10
Aula: G05
Fecha de inicio: 31/03/2025
Fecha final: 04/04/2025
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 16
Aula: G05
Fecha de inicio: 12/05/2025
Fecha final: 16/05/2025
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 6
Aula: G05
Fecha de inicio: 17/03/2025
Fecha final: 21/03/2025
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 8
Aula: G05
Fecha de inicio: 24/03/2025
Fecha final: 28/03/2025
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 14
Aula: G05
Fecha de inicio: 05/05/2025
Fecha final: 09/05/2025
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 12
Aula: G05
Fecha de inicio: 07/04/2025
Fecha final: 11/04/2025
Horario: De 11:30 a 14:30
12:00
Grupo: D
Aula: 2
Fecha de inicio: 17/02/2025
Fecha final: 30/05/2025
Horario: De 12:30 a 13:30
Grupo: C
Aula: 1
Fecha de inicio: 17/02/2025
Fecha final: 30/05/2025
Horario: De 12:30 a 13:30
13:00
Grupo: C
Aula: 1
Fecha de inicio: 17/02/2025
Fecha final: 30/05/2025
Horario: De 13:30 a 14:30
Grupo: D
Aula: 2
Fecha de inicio: 17/02/2025
Fecha final: 30/05/2025
Horario: De 13:30 a 14:30
Grupo: C
Aula: 1
Fecha de inicio: 17/02/2025
Fecha final: 30/05/2025
Horario: De 13:30 a 14:30
Grupo: D
Aula: 2
Fecha de inicio: 17/02/2025
Fecha final: 30/05/2025
Horario: De 13:30 a 14:30
14:00
15:00
16:00
Grupo: F
Aula: 2
Fecha de inicio: 17/02/2025
Fecha final: 30/05/2025
Horario: De 16:00 a 17:00
Grupo: F
Aula: 2
Fecha de inicio: 17/02/2025
Fecha final: 30/05/2025
Horario: De 16:00 a 17:00
17:00
Grupo: E
Aula: 1
Fecha de inicio: 17/02/2025
Fecha final: 30/05/2025
Horario: De 17:00 a 18:00
18:00
Grupo: E
Aula: 1
Fecha de inicio: 17/02/2025
Fecha final: 30/05/2025
Horario: De 18:00 a 19:00
Grupo: E
Aula: 1
Fecha de inicio: 17/02/2025
Fecha final: 30/05/2025
Horario: De 18:00 a 19:00
Grupo: F
Aula: 2
Fecha de inicio: 17/02/2025
Fecha final: 30/05/2025
Horario: De 18:00 a 19:00
19:00
20:00
21:00
22:00